قفل الکترونیکی کارتی

قفل الکترونیکی کارتی

قفل الکترونیکی کارتی دارای مزایای زیر می باشد:

۱- از کار انداختن کارت های گم شده به راحتی و در عرض چند ثانیه

۲- با وجود این مدل قفل دیگر نیازی به حمل پردردسر کلید ها ندارید. کـلید شما کارت شماست (راحتی در حمل و نقل و اطمینان از گم نشدن آن).

۳- کلیدهای لمسی و کارت هـای این مدل قفـل هـای دیجیتال بسیار سبک و کـوچک می باشند و وجـود آنها مانند دسته کلیدهای حجیم، سنگیـن و پر دردسر نمی باشد.

۴- شما می توانید از کارت متروی خود نیز برای قفل الکترونیکی کارتی به عنوان کارت ورود به منزل یا دفتر خود استفاده نمایید.


برای اطلاعات بیشتر در مورد قفل الکترونیکی کارتی به سایت رسمی Yale در ایران مراجعه نمایید.

www.yales.ir