قفل کارتی (دستگیره کارتی)

قفل کارتی (دستگیره کارتی)


این مدل قفل کارتی (دستگیره کارتی) دارای 4 عدد کارت RF بزرگ می‌باشد که تا 40 عدد کارت را می‌توانید به قفل شناسایی کنید. نوع کارت می تواند از نوع KEY TAG و یا کارت های RFID که می تواند کارت مترو هم باشد، به قفل شناسایی کرد. در صورت گم کردن کارت می توانید به راحتی و بدون نیاز به هیچ فرد متخصص و دستگاه جانبی کارت مفقود شده را از کار بیندازید.

کارت های دیگری که می توان به این مدل قفل کارتی (دستگیره کارتی) شناسایی نمود عبارتند از: کارت های KEY TAG, Smart Card یا کارت های مترو.

قفل کارتی

برای اطلاعات بیشتر در مورد قفل کارتی (دستگیره کارتی) به سایت رسمی Yale در ایران مراجعه نمایید.

www.yales.ir