مغزی قفل دیجیتال YDM3168

مغزی قفل دیجیتال YDM3168

مغزی قفل دیجیتال YDM3168 ضد سرقت بوده و با داشتن استانداردهای معتبر جهانی (DIN و iRevo) امنیت این نوع دستگیره امنیتی هوشمند را افزایش می دهد.

دیگر محصولات