نمایندگی رسمی و انحصاری Yale در ایران

نمایندگی رسمی و انحصاری Yale در ایرانشرکت کارن به عنوان تنها نمایندگی رسمی و انحصاری Yale در ایران خدمات فنی ویژه خود را به مشتریان به صورت زیر ارائه می نماید. لازم به ذکر است این خدمات در سه مرحله در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد که یکی از این مراحل به شرح زیر می باشد:

خدمات حین فروش نمایندگی رسمی و انحصاری Yale در ایران

  • همکاری در زمان استقرار به شکل منظم و برنامه ریزی شده از طریق متخصصان و کارشناسان تامین کننده.
  • بهره برداری از قفل های دیجیتالی مورد نظر، نصب و آموزش کاربری قفل دیجیتال مورد نظر به منابع انسانی مشتری.
  • ایجاد احساس اعتماد در مشتری از انتخاب این مجموعه به عنوان تامین کننده قفل دیجیتال.
  • متقاعد کردن مشتری، دفاع از محصول و پاسخگویی به ایراداتی که مشتری اظهار می‌کند.
  • آموزش تکمیلی و تحویل قفل الکترونیکی.