برچسب: قفل بیومتریک

قفل دیجیتال بیومتریک

قفل دیجیتال بیومتریک

قفل دیجیتال بیومتریک سیستم های بیومتریک محبوب در قفل دیجیتال بیومتریک عبارتند از به رسمیت شناختن عنبیه، تشخیص صدا، سیستم تشخیص اثر انگشت. به رسمیت شنا [...]