/> /> >

دستگیره مقاوم و حریم خصوصی در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

در صورتی که درب را به طور کامل و امن بسته باشید با فعال نمودن سیستم حریم خصوصی، حتی کسی که رمز، کارت و یا اثرانگشت را داشته باشد، اجازه ورود نخواهد داشت. در صورت بروز آتش سوزی، دستگیره داخلی کاملا مقاوم می باشد. جهت خارج شدن فقط کافیست با یک فشار بر روی دستگیره امنیتی هوشمند Yale درب را باز نموده و از منزل خارج شوید.