/> /> >

سیستم امنیت خروج در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

در بعضی مواقع لازم است از خروج کسی از داخل خانه مطلع شوید. با استفاده از این قابلیت، اگر کسی از داخل درب را باز نماید، برای مطلع نمودن شما، آلارم هشداردهنده دستگیره هوشمند Yale به صدا در می آید.