/> /> >

منبع تغذیه اضطراری در دستگیره امنیتی هوشمند Yale

در صورتی که به آلارم دستگیره امنیتی Yale جهت تعویض باتری توجه نکرده و باتری دستگاه تمام شود ، می توانید یک باتری کتابی 9 ولت را به دستگیره هوشمند وصل نمایید و بعد از برقراری ارتباط با دستگیره و تامین برق مورد نیاز آن، می توان از تمامی ماژول های ورودی جهت وارد شدن استفاده نمایید.