/> /> >

سیستم قفل اتوماتیک دستگیره امنیتی هوشمند Yale

دیگر نگران قفل بودن درب منزل و محل کار خود نباشید. اگر تمایل دارید می توانید دستگیره هوشمند خود را در حالت قفل خودکار قرار داده تا بعد از بستن درب پس از 5 ثانیه دستگیره شما قفل گردد.